Slik starter du et aksjeselskap

aksjeselskap

Drømmen om å drive sitt eget selskap er nok stor for mange nordmenn, og hvert eneste år opprettes det tusenvis av nye selskaper. Mange velger å starte med den enkleste formen – et enkeltmannsforetak – mens andre igjen satser stort fra starten av og etablerer et aksjeselskap. Tidligere var kravet om aksjekapital på 100 000 kroner en aldri så liten forhindring for mange når det kom til etablering av bedrift, men ettersom dette kravet nå er senket til 30 000 kroner er det langt enklere å etablere et aksjeselskap. Her tar vi deg igjennom stegene.

Grunnleggende krav for å starte aksjeselskap

I forhold til for bare noen få år siden, så er det i dag svært mye enklere å starte et aksjeselskap. Kravene er redusert, og man kan nå starte et aksjeselskap helt alene uten at det er nødvendig med flere personer i styre (slik det var tidligere). Samtidig har selve prosessen og etableringen av et aksjeselskap blitt enklere, selv om noen nok vil bli litt forvirret enda av de mange dokumentene og erklæringene som skal fylles ut. Viktigst å nevne, som vi for så vidt var innom innledningsvis, er at man nå kun trenger 30 000 kroner i aksjekapital for å starte et AS.

Dessuten er ikke det nødvendig at man har 30 000 kroner i kontanter – for hvis man har utstyrt av verdier som er relevante for bedriften, så kan man bruke dette som verdi for aksjekapitalen. Dog må en revisor bekrefte dette, og dokumentprosessen kan oppleves som noe omfattende. Det koster også drøye 6000 kroner å etablere et AS, som er rene avgifter til Foretaksregisteret. Disse kan trekkes fra aksjekapitalen om ønskelig. Videre så gjelder det å oppfylle enkelte krav som at man har et norsk personnummer og at man er av myndig alder. Det gjelder også regler for hva firmaet kan hete, men disse går vi ikke nærmere inn på her.

En annen stor fordel er at man ikke lengre har behov for revisor når man etablerer et aksjeselskap. Dette forutsetter at selskapet ditt har en driftsinntekt på under 5 millioner kroner, noe som er høyst aktuelt for de fleste nyetablerte aksjeselskaper. Revisor er vanligvis en stor utgift – i alle fall i startfasen – og de nylige regelendringene har derfor bidratt til at det nå er langt enklere å drive business som AS.

Hvordan drifte et aksjeselskap?

Man tror kanskje at det er svært vanskelig og komplisert å drive et AS, ettersom det skal føres regnskap, ting skal dokumenteres, man må avholde styremøter, generalforsamlinger og så videre. Faktum er at man ikke trenger å være rakettforsker for å lykkes med et aksjeselskap – så lenge du fokuserer på det du er god på. Du skal tross alt drive business og selge et produkt eller en tjeneste, og derfor er det viktig at du setter bort ting du ikke har peiling på til andre. Med det mener vi at du allierer deg med en god regnskapsfører, som tar for seg all dokumentplikt og regnskapsføring i selskapet. Er du helt grønn på regelverk og vil være sikker på at du forholder deg til dette, så finnes det også gründerhjelp-tjenester som kan være nyttig for deg.

Driver man AS alene uten medeier eller styre, så er forpliktelsene langt mindre. Er man flere om det, så finnes det massevis av regler å sette seg inn i. Som at man må avholde generalforsamling minst en gang i året, og minst ett styremøte. I tillegg er det noe kompliserte regler rundt overtakelse og salg av aksjer, samt utbytte. Her er det beste å samarbeide med en autorisert regnskapsfører.

Så mye enklere har det blitt å starte AS

I 2013 ble det innført nye regler for etablering av AS. Her ble det blant annet gjort en endring i kravet til aksjekapital, som nå er 30 000 kroner kontra 100 000 kroner tidligere. Det spekuleres i skrivende stund i om at kravet skal senkes ytterligere slik at gründere velger AS som selskapsform fremfor enkeltmannsforetak (ENK). I tillegg har mye av papirarbeidet rundt etableringen blitt forenklet, og de kommende årene vil det bli mer og mer fokus på elektronisk drift av selskaper samt ytterligere forenkling av det å drive et selskap.

Mer info: http://www.smbinfo.no/92/Stiftelse_aksjeselskap_Steg_for_steg