Hvordan innfri forbrukslån raskere?

forbrukslan-raskere

Det er både gunstig økonomisk, og relativt enkelt, å betale tilbake forbrukslån raskere. Disse lånene er noe vi ofte tar opp når det haster med å skaffe penger til et eller annet. Om det er i påvente av lønnsutbetaling eller feriepenger, og lånet er lavt, er saken enkel. Raskere innbetaling blir imidlertid mer komplisert dersom lånet er større, og man må ta tiden til hjelp. Her er noen av de mest effektive måtene å kvitte seg med gjelda på.

Kutt ned på forbruket

De aller fleste av oss har ganske mange muligheter til å kutte ned på kostnadene. Å handle nødvendigheter på kiosker, bensinstasjoner eller 7/11 er for eksempel en enkel måte å kaste bort penger. Vi tenker ikke så mye over det, for det er jo bare et par hundrelapper. Men, over tid blir alle impulskjøp og kjøp i dyre butikker, til store summer. Dette er penger man i stedet burde bruke til nedbetaling av gjeld. Betaler du tusen kroner ekstra på et lån i dag, betyr det at du slipper renter av den tusenlappen for alltid. Løper lånet for eksempel over 5 år, utgjør dette mange hundre kroner.

Mange har også muligheten til å spare store beløp på å velge billigere strømavtale, billigere mobilabonnement, eller ved å si opp abonnement man strengt tatt ikke trenger (bokklubber, treningssentre, osv.). Vil man kvitte seg med gjeld fra et forbrukslån raskt, bør man selvsagt også unngå å bruke kredittkort som en lånemulighet.

Bruk feriepenger og arv til å nedbetale lån

For mange er feriepengene en kjærkommen anledning til å redusere gjelden. Så lenge man ikke planlegger dyre feriereiser, eller har andre presserende behov, skal det ikke så mye til for at deler av feriepengene kan brukes til å redusere størrelsen på et lån. Hver eneste tusenlapp som betales inn ekstra, betyr kanskje hundrevis av kroner i besparelser på sikt, dersom lånesummen er stor og nedbetalingstiden lang.

På samme vis kan man foreta ekstra innbetalinger eller full innfrielse av forbrukslån, dersom man mottar arv eller bonuser fra jobben. Selv om det er fristende å bruke slike penger på annet enn gjeld, er det alltid lønnsomt på sikt å redusere rentebelastningene.

Be om avdragsfritak på de billigste lånene

Dersom du har flere lån, og forbrukslånet er det med høyeste renter, kan du be om å få slippe å betale avdrag på et billigere lån. De pengene kan da brukes til å betale ned raskere på forbrukslånet. Boliglån og Studielån er som regel de lånene folk ber om slike fritak på, fordi rentene der normalt er de laveste. Disse lånene er også normalt ganske enkle å få avdragsfritak på. Her gjelder det imidlertid å forsøke å innhente de tapte avdragene senere. Dette gjør du ved å øke innbetalingene på lånet som du hadde avdragsfrihet på, etter at forbrukslånet er oppgjort. Du kan også få samme effekt ved å korte ned på nedbetalingstiden.

Koster det ekstra å innfri et forbrukslån?

Å innfri et forbrukslån før den opprinnelige avtalte tiden, skal ikke medføre ekstrakostnader for låntakeren. Innbetalingen gjøres på samme vis som de vanlige månedlige avdragene, men det lønner seg å kontakte banken først for å få de nøyaktige tallene. Dette fordi rentene beregnes daglig, og det korrekte beløpet endrer seg dermed kontinuerlig. Du bør også informere banken din dersom du vil innfri  en ekstra andel av gjelden.

Refinansiering kan gi lavere renter

Samtidig som det er gunstig å betale ned raskt på et forbrukslån, bør man også undersøke periodevis om man kan få bedre renter gjennom refinansiering. En refinansiering vil normalt lønne seg så lenge den samlede rentebesparelsen man får ved å flytte lånet, er på mer enn etableringsgebyret man betaler for et nytt lån. Dette gebyret er ikke all verden når det kommer til denne typen lån, og som oftest i underkant av tusen kroner. Det skal ikke mye til for å få rentebesparelser på den størrelsesordenen.

Å innhente tilbud på refinansiering er spesielt gunstig dersom man har forbedret kredittverdigheten siden lånet ble tatt opp. Slike forbedringer får man når betalingsevnen forbedres, gjennom inntektsøkning og nedbetaling av gjeld. Har man også vært nøye med å betale regningene sine i tide over en periode, vil dette også innvirke positivt. Med lavere renter, vil det gå raskere å nedbetale lånet, så lenge man ikke reduserer størrelsen på avdragene. Les mer på lånepådagen.no